Jesienią 1996 roku Dyrektor szkoły J. Stasiak ogłosiła konkurs na hymn szkoły (na tekst oraz muzykę). Konkurs rozstrzygnięto 17. III. 1997 roku. Laureatami zostały: uczennica klasy VIIc - Anna Włodarczyk za najlepszy tekst oraz nauczycielka muzyki pani Izabella Janik, która jako jedyna zgłosiła swą propozycję muzyczną do konkursu.

Tekst hymnu:

Pieśń o Aleksandrze Ogińskiej

Tu ratusz i pałac i nowe ulice,
wokół park wspaniały, piękne kamienice.

Refren:
Aleksandra Ognińska, szkoły naszej patronka
budowała miasto z myślą o potomkach -}bis

A z wieży ratusza brzmią piękne kuranty
i głoszą melodię na cześć Aleksandry.

Refren:
Aleksandra Ognińska, szkoły naszej patronka
budowała miasto z myślą o potomkach -}bis

 

Powrót na górę