Samorząd Uczniowski

 

samorzad

W szkole działa Samorząd Uczniowski, którego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie społeczności uczniowskiej szkoły oraz pomoc w organizowaniu imprez szkolnych.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Szymon Antosik z kl. VI d

Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Mielańczuk z kl. VII a

Wiceprzewodnicząca: Dominika Rólka z kl. V e

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są

 • Pani Ilona Prokopiuk

Plan Pracy Samorządu:

 • Pomoc w zorganizowaniu ślubowania uczniów klas pierwszych
 • Przygotowanie szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
 • Przygotowanie szkolnych Andrzejek
 • Organizacja szkolnych "Otrzęsin" dla klas IV
 • Organizacja szkolnych "ostatków"
 • Przygotowanie niespodzianki na powitanie wiosny
 • Udział w akcjach charytatywnych
 • Organizowanie dyskotek szkolnych

Rzecznik Praw Ucznia

Jeżeli uważasz, że w szkole zostały naruszone Twoje prawa,

jeśli otrzymałeś karę niewspółmierną do zachowanie

lub jesteś traktowany w sposób niesprawiedliwy - pomogę rozwiązać Twój problem

Na Rzecznika Praw Ucznia została przez uczniów wybrana Pani Dorota Szkopek

rzecznik

 

 

Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

 • znajomość Statutu Szkoły
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia
 • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
 • kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych
 • składanie przed Radą Pedagogiczną dwa razy w roku szkolnym sprawozdania ze swej działalności

Przeczytaj:

Powrót na górę