Szkolny pedagog

                                                                                                                             Quod nova testa capit, inveterata sapit.
                                                                                                   - "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci"
                                                                                                                                                                                        (Horacy)

                   strategie

Zapraszamy uczniów oraz rodziców na rozmowy, porady i konsultacje.


 Uczniom 
proponujemy pomoc pedagogiczną, a także wspieramy w rozwiązywaniu

 trudności, poprzez życzliwe rozmowy i porady.

 Rodziców staramy się wspierać w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,

poprzez pomoc w doborze właściwych działań

  mgr Małgorzata Remiszewska mgr Dorota Szkopek
Poniedziałek             12.00 – 17.15           7.45    –   12.15  
Wtorek  

7.40  –  12.10

(10.30 -11.15 terapia)

11.45   –  16.15
Środa 11.45   –  16.00
7.45    –   12.15 
Czwartek 7.40   –  12.10

11.30   –  16.15 

(13.35 - 14.20 terapia)

Piątek 7.45  –  11.50
11.30   –   16.00

 

 

 

  mgr Izabela Romańska tyflopedagog, surdopedagog mgr Iwona Mućko- Świerczewska, terapeuta pedagogiczny
Poniedziałek   

1145 – 1545

  -
Wtorek   - 1130 – 1600
Środa 1145 – 1445 1355   –  1440
Czwartek 1230   –  1430      1130   –  1615     

Iwona Ośkiewicz – Pytlik – psycholog

Poniedziałek: 7.30-10

Środa: 7.30-16.30

Piątek 7.30-11.30    (konsultacje dla rodziców 7.30 – 8.15)

 

Drogi Uczniu!

Zwróć się do pedagoga lub psychologa szkolnego gdy:

 • Masz problemy osobiste lub problemy z nauką
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Czujesz się źle w szkole lub w swojej klasie
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub z rówieśnikami
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!

 Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu.

Szanowni Rodzice!

Jeżeli Wasze dziecko:

 • Ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje,

      ma trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce.

 • Przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne.
 • Bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się ma trudności w radzeniu sobie

      z emocjami - bywa agresywne, wybuchowe.

 • Nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji

      lub przemocy ze strony rówieśników.

 • Istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, używki).
 • Ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych sprawia tzw. trudności wychowawcze.

  Przyjdźcie wspólnie poszukamy rozwiązania!

  Przejdźcie także wtedy, gdy:

 • czujecie, że nie możecie "dotrzeć" do swojego dziecka, a niepokoją Was jakieś jego zachowania,
 • chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć je wspierać.

                                                       Czekamy na Państwa.

 

Powrót na górę