O B I A D Y

 

 obiad

Jadłospis... >> PDF

 

Składniki potraw w stołówce szkolnej ... >>PDF

 

 

 

alergeny

Informacja dotycząca alergenów...>> PDF

 

uwaga

Regulamin stołówki...>> PDF

Informujemy, że istnieje limit sprzedawanych obiadów, który wynosi 500 szt.

Limit wynika z ograniczeń technologicznych (ilości naczyń, pojemności, wydajności zmywarek itp. oraz ilości przyznanych etatów, który wynosi 5 etatów (1 etat na 100 obiadów).

Pierwszeństwo w korzystaniu mają dzieci, którym koszt dofinansowuje MOPR oraz dzieci zakwalifikowane na świetlicę szkolną, których rodzice zaznaczyli w karcie zgłoszenia chęć korzystania z obiadów. 
Dla pozostałych osób (dzieci i pracowników) obiady będą sprzedawane w kolejności zgłoszeń.

Informujemy, że  cena 1 obiadu wynosi   3,50 zł.

 

W związku z powrotem od dnia 4 maja 2021 do nauki stacjonarnej, rodziców uczniów z klas I-III prosimy o wnoszenie  opłat za obiady za miesiąc maj.
Pełna odpłatność za maj wynosi 59,50 zł (17 obiadów, bez 3, 25, 26 i 27 maja).
Wnosząc opłatę należy od  podanej kwoty 59,50 zł  odjąć nadpłatę z poprzedniego miesiąca. Wysokości nadpłat zostały Państwu przesłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z intendentem - Panią Katarzyną Krzyzińską, tel. 25 794 3669.

 

Opłata za obiady dla uczniów klas IV-VI wynosi 14 zł. (cztery obiady w dniach: 18, 20, 28 i 31 maja).
Opłata za obiady dla uczniów klas VII-VIII wynosi 17,50 zł. (pięć obiadów w dniach: 17, 19, 21, 24 i 31 maja).

Opłaty  są przyjmowane wyłącznie w formie przelewów na rachunek bankowy. 

 

 

 

Zasady dokonywania przelewów

 
 
 karta stolowka
 Elektroniczna karta abonamentowa - wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zgubienia karty rodzic ponosi koszt nowej karty.
 
 
Ważne wykrzyknik wywiadowka
 
Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak, aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej  w przedostatnim dniu  miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem ( nie dotyczy opłat za styczeń). Przelewy, które wpłyną po tym terminie będą zwracane na rachunek, z którego zostały przelane. 
 

Rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach 
ul. Mazurska 10,
08-110 Siedlce

ING. Bank Śląski 51 1050 1953 1000 0023 5335 5635

Zasady:

  • Dziecko lub rodzic zgłasza się do Pani intendentki lub do księgowości z dowodem przelewu (wydruk z systemu bankowego).
  • Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak, aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem. Pieniądze, które wpłyną po tym terminie będą zwracane na rachunek z którego zostały przelane.
  • Przed dokonaniem przelewu, w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były odpisy obiadów, rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów (tel. 25 7943669)
  • W tytule płatności należy wpisać np. Za obiady Jan Nowak klasa III b. Jeżeli obiady będą opłacane nie za wszystkie dni w tytule płatności należy wpisać które dni powinny być odliczone.

      np. Obiady marzec, Jan Nowak III b bez 4

  • Odpłatność za I obiad wynosi 3,50 zł
  • Przelew powinien stanowić iloczyn ilości obiadów przez kwotę 3,50  (po uwzględnieniu odpisów z poprzedniego miesiąca)

  • Abonament zostanie wydany dziecku po sprawdzeniu przez pracownika czy wpłata została dokonana.

warzywa
Powrót na górę