O B I A D Y

 

 obiad

Jadłospis... >> PDF

 

Składniki potraw w stołówce szkolnej ... >>PDF

 

 

 

alergeny

Informacja dotycząca alergenów...>> PDF

 

uwaga

Regulamin stołówki...>> PDF

Informujemy, że istnieje limit sprzedawanych obiadów, który wynosi 500 szt.

Limit wynika z ograniczeń technologicznych (ilości naczyń, pojemności, wydajności zmywarek itp. oraz ilości przyznanych etatów, który wynosi 5 etatów (1 etat na 100 obiadów).

Pierwszeństwo w korzystaniu mają dzieci, którym koszt dofinansowuje MOPR oraz dzieci zakwalifikowane na świetlicę szkolną, których rodzice zaznaczyli w karcie zgłoszenia chęć korzystania z obiadów. Rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy dokonują zakupu w pierwszych dwóch dniach sprzedaży. Brak wpłaty w tych terminach oznacza, że rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy dokonują zakupu obiadów zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Dla pozostałych osób (dzieci i pracowników) obiady będą sprzedawane w kolejności zgłoszeń.

Informujemy, że od września 2019r.  cena 1 obiadu wynosi   3,50 zł.

Należność za obiady za marzec 2020r. wynosi 77  zł (22 obiady). 

Przelewy można wykonywać do 27 lutego 2020r.  Prosimy aby jak najwięcej osób płaciło przelewami. Opłaty gotówkowe będą zbierane przez Panią  intendentkę Dagmarę Narojek  27, 28 lutego 2020r. oraz 2 marca 2020r. w godz. 7:30- 11:00 oraz 14:00- 15:00. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości odpisów udzielane są przez intendenta  Panią Dagmarę Narojek, tel. 257943669 .

 

 

 

PROSIMY ABY JAK NAJWIĘCEJ OSÓB DOKONYWAŁO PŁATNOŚCI PRZELEWEM ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI!

 
 
 karta stolowka
 Elektroniczna karta abonamentowa - wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zgubienia karty rodzic ponosi koszt nowej karty.
 
Istnieje możliwość opłacania obiadów w formie przelewu na konto.
Odbiór kart elektronicznych, za które zapłacono przelewem odbędzie się  w księgowości  (bez kolejki) po okazaniu dowodu przelewu (wydruk z systemu bankowego)
Ważne wykrzyknik wywiadowka
 
Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak, aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej  w przedostatnim dniu  miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem ( nie dotyczy opłat za styczeń). Przelewy, które wpłyną po tym terminie będą zwracane na rachunek, z którego zostały przelane. 
 

Rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach 
ul. Mazurska 10,
08-110 Siedlce

ING. Bank Śląski 51 1050 1953 1000 0023 5335 5635

Zasady:

  • Dziecko lub rodzic zgłasza się do Pani intendentki lub do księgowości z dowodem przelewu (wydruk z systemu bankowego).
  • Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak, aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty abonamentem. Pieniądze, które wpłyną po tym terminie będą zwracane na rachunek z którego zostały przelane.
  • Przed dokonaniem przelewu, w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były odpisy obiadów, rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów (tel. 25 7943669)
  • W tytule płatności należy wpisać np. Za obiady Jan Nowak klasa III b. Jeżeli obiady będą opłacane nie za wszystkie dni w tytule płatności należy wpisać które dni powinny być odliczone.

      np. Obiady marzec, Jan Nowak III b bez 4

  • Odpłatność za I obiad wynosi 3,50 zł
  • Przelew powinien stanowić iloczyn ilości obiadów przez kwotę 3,50  (po uwzględnieniu odpisów z poprzedniego miesiąca)

  • Abonament zostanie wydany dziecku po sprawdzeniu przez pracownika czy wpłata została dokonana

  • Opłaty w dalszym ciągu będą zbierane również przez intendenta.

warzywa
Powrót na górę