Projekt edukacyjny - "Pola tętniące życiem"

„Pola tętniące życiem" to projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wartości przyrodniczej w krajobrazie rolniczym. Do tej kampanii włączyli się również uczniowie naszej szkoły

 W klasie III e przeprowadzone zostały zajęcia przyrodnicze przez przedstawiciela Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian. Uczniowie poznali wiele gatunków zwierząt żyjących w środowisku. Dzieci z zainteresowaniem słuchały ciekawostek ornitologicznych. Obejrzały też interesujący film przyrodniczy. W planach są także wycieczki po okolicy, na których uczniowie będą podpatrywać życie małych zwierzątek przy pomocy lup i lornetek, oczywiście pod okiem Pana ornitolog i wychowawczyni p. Bożeny Litwińyciem”

Powrót na górę