Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania

zmiany w zasadach ocenianiaProsimy Rodziców i Uczniów o zapoznanie się z aktualnymi, obowiązującymi od 1 września 2015r. Wewnątrzszkolnymi Zasadami  Oceniania:

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ... >> pobierz
Procedura Egzaminu Poprawkowego ... pobierz
Procedura Egzaminu Klasyfikacyjnego... pobierz
Procedura Ustalania Rocznej (Semestralnej ) Oceny  Klasyfikacyjnej z Zajęć Edukacyjnych i Zachowania w Przypadku Zgłoszenia Zastrzeżeń przez Ucznia lub Rodziców... pobierz
Procedura dotycząca warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  dodatkowych zajęć edukacyjnych... >> pobierz
 
Powrót na górę